Pre-school Pre-school academy academy

Tím ESP Academy

PaedDr. Mária Kmotríková, MBA. Managing Director

Deti sú "čarovné bytosti" s veľkou dávkou spontánnosti a úprimnosti, a aj preto som sa primárne rozhodla venovať štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po niekoľko ročnom pôsobení ako pedagóg, ďalšieho smeru štúdia v oblasti marketingovej komunikácie, managementu a leadershipu, niekoľkoročných skúsenostiach vo firemnej sfére ako manager a skúseností nadobudnutých z pôsobenia ako pedagóg na Pedagogickej akadémii som sa rozhodla uplatniť svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti vo vedení a v budovaní vysokej kvality English and Sport Pre-school Academy.

Mgr. Barbora Kolářová Pedagóg

Moja cesta k práci s deťmi sa začala pomerne skoro. Už ako malá som sa rada starala nie len o svojich mladších súrodencov ale aj o ostatné deti v susedstve. Časom som túto lásku k deťom postupne obohatila o lásku k jazykom a moja ďalšia cesta pokračovala štúdiom anglického a francúzskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už počas štúdia som učila v materských školách. Na práci s deťmi ma najviac napĺňa vidieť ich úsmev ale hlavne myšlienka, že ako pedagóg mám možnosť pozitívne ovplyvniť ich život a naučiť ich praktické zručnosti pre život. Záleží mi na tom, aby som pri práci odovzdala kus seba a výsledok mojej práce je vidno.

Mgr. Petra Rendková Pedagóg

Už počas svojho štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde som študovala učiteľstvo anglického jazyka, som vedela, že sa chcem venovať práci s deťmi. Hlavným dôvodom je detská úprimnosť, s ktorou sa pri svojej práci veľmi rada stretávam. Pre deti je dôležité, v akom prostredí sa denne nachádzajú, preto sa snažím, aby som ich ovplyvňovala len tým najlepším spôsobom, či už sa to týka slušného správania, učenia anglického jazyka alebo pozitívneho vzťahu k prírode.
 

Ing. Lucia Mányiová Prevádzka a stravovanie

Ako vyštudovaná Ing. Vysokej školy SPU v Nitre s odborom výživa ľudí sa snažím deťom priniesť zdravý životný štýl a zdravé stravovacie návyky. Mojou prioritou je zdravá a vyvážená strava. Zdravé stravovanie môže stabilizovať detskú energiu, zlepšovať myseľ a dokonca i náladu. Deti sú najúžasnejšie bytosti. Milujem deti a starať sa nie len o ich bruško, ale aj o ich spokojnosť a úsmev na tvári.