Pre-school Pre-school academy academy

English and Sport Pre-school Academy

Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytvárenie bilingválneho harmonického prostredia s individuálnym prístupom, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu pedagógov a vedenie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravej stravy a športových aktivít. Anglicko-športová Predškolská akadémia sa venuje vzdelávaniu detí vo veku od 3 - 7 rokov vrátane nadštandardnej Predškolskej prípravy pod supervíziou špeciálneho pedagóga a logopéda, ktorý sa venujú deťom v rámci nadštandardných projektov.

Priority

English and Sport Pre-school Academy

Rozvoj anglického jazyka
v bilingválnom prostredí

Športovo-tenisová
príprava

Kreatívne činnosti,
tvorivé dielničky