Pre-school Pre-school academy academy

Ako pestro trávime čas v našej Predškolskej akadémii:

7.30Ranné centrá činností s pripravenými rozvojovými aktivitami
8.30Ranné cvičenie /podľa metodického plánu na daný týždeň s prvkami strečingu, zumba, aerobik, body work, prevencia pre ploché nôžky..../
8.50Hygiena
9.00Raňajky/Desiata
9.15Ranný kruh a blok edukačných bilingválnych aktivít
10.15Ovocné osvieženie
10.25Native English: Fairytale
10.35Hygiena
10.40Športovo-tenisová príprava alebo pobyt vonku
11.50Hygiena
12.00Obed
12.30Hygiena a čistenie zúbkov
12.45Rozprávočka SJ/AJ/relaxačná hudba a popoludňajší oddych alebo kľudné aktivity pre väčšie detičky, ktoré už nespinkajú/Predškolská príprava s Predškolákmi
14.30Hygiena
14.40Olovrant
15.00Edukačné bilingválne aktivity, kreatívne centrum, didaktické hračky/pobyt vonku